sobota, 30 czerwca 2012

Piknik Naukowy 2012

Podczas tegorocznego Pikniku Naukowego na scenie przy ul. Żeromskiego wystawiliśmy spektakl pantomimiczny ukazujący życie Królowej Jadwigi - patronki naszego gimnazjum oraz wielkiej postaci historycznej.